Wierden sluit aan bij onderzoek naar koopgedrag

Dit item is verlopen op 30-01-2020.

Net als vijf jaar geleden, doet de gemeente Wierden ook dit jaar weer mee met het Koopstromenonderzoek.

In het Koopstromenonderzoek staat het koopgedrag van consumenten centraal. De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe retailvisie en voor de verdere invulling van het project Stadsbeweging.

“We zijn druk bezig met de uitwerking van de onlangs vastgestelde economische visie. Een grondig onderzoek naar het koopgedrag en de veranderingen in dit gedrag van consumenten is van belang voor een goede retailvisie waarin wij ingaan op de toekomst van de dorpscentra in onze gemeente”, licht wethouder Richard Kortenhoeven toe. “Er wordt, vergeleken met vijf jaar geleden, veel meer online gekocht. Ook hebben we de winkelopenstelling op zondag gerealiseerd. Dat zijn belangrijke onderwerpen die ongetwijfeld invloed zullen hebben op de onderzoeksresultaten.”

Het onderzoek zoomt in op veranderingen in koopgedrag en kijkt daarbij ook naar wie er wat, waar en waarom koopt. Patrick ten Hove, voorzitter van winkeliersvereniging Enter, vindt het onderzoek erg waardevol. “De resultaten geven ondernemers een mooi beeld van het koopgedrag van onze inwoners.” Joost Wegink, van de Wierdense Winkeliersvereniging, sluit daar bij aan. “Meten is weten. Wij zien dat in veel winkelcentra de problematiek van winkelleegstand speelt. Dit onderzoek geeft ons waardevolle informatie om hier gericht mee aan de slag te gaan.”

Thema's in onderzoek

Het onderzoek is breed opgezet. Zo wordt er bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan de beleving en het onderscheidende vermogen van de dorpscentra. Dit jaar hebben horeca en vrijetijdseconomie voor het eerst een plek gekregen in het onderzoek, een belangrijke sector voor de gemeente Wierden. Ook komt lokale werkgelegenheid voor het eerst aan bod.

Het Koopstromenonderzoek is er op gericht om een breed beeld te krijgen van verschillende winkelgebieden om vervolgens te zorgen dat deze toekomstbestendig blijven. Het onderzoek start in september en wordt door I&O research uitgevoerd in onder andere de gehele provincie Overijssel. Voor het onderzoek worden ook bezoekers van de winkelcentra gevraagd naar hun mening, en een aantal inwoners wordt per mail en per brief uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, kan de vragenlijst ook invullen: 

start onderzoek

In december 2019 worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt.

Reacties (0)