Aanvragen van vergoeding energierekening voor lagere inkomens mogelijk

Huishoudens die in financiële problemen zijn gekomen door de hoge energierekening kunnen hier een eenmalige energietoeslag voor aanvragen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben al een vergoeding van € 800,- ontvangen voor de hogere energiekosten. Ook huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsuitkering die gebruik maken van de Gemeentepolis van Menzis of dit jaar een aanvraag hebben gedaan in het kader van het volwassenpakket hebben een vergoeding ontvangen.

Overige aanvragen laag inkomen

Andere inwoners met een laag inkomen kunnen vanaf woensdag 18 mei 2022 via onderstaande button 'Aanvraag vergoeding energierekening' een aanvraag doen. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022. Aan deze aanvraag zitten een aantal voorwaarden verbonden. Het maakt hierbij niet uit wat de aard van het inkomen is. Dat betekent dat ook gepensioneerden, zelfstandigen of mensen in loondienst recht kunnen hebben op de eenmalige energietoeslag. 

Aanvraag vergoeding energierekening

De voorwaarden voor het aanvragen van de eenmalige energietoeslag zijn als volgt:

  • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie onderstaande tabel). Het gaat hierbij om uw netto salaris, exclusief vakantiegeld
  • U bent 21 jaar of ouder
  • U krijgt geen studiefinanciering
  • U woont in de gemeente Wierden
  • U staat ingeschreven in de Baisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
  • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
  • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
  • U betaalt zelf de energierekening
  • U of iemand anders in uw huishouden heeft niet eerder een energietoeslag aangevraagd/ontvangen

Bijstandsnorm

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) €1.244,54 €1.382,89
Samenwonend/getrouwd €1.777,92 €1.872,49

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag. De gemeente Wierden beslist uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U voldoet niet aan de voorwaarden

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar is er als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie ontstaan? Neem dan contact op met ons Zorgloket. Zij helpen u graag voort en kijken samen naar de mogelijkheden. Bellen kan via: 0546-580990 of mail naar zorgloket@wierden.nl

Reacties (2)

Door Theo Muller, 18 05 2022 om 14:03
Kan iemand zonder DigiD, mailadres of internet ook gebruik maken van deze regeling? Zo ja, hoe kunnen zij dit aanvragen?
Door Leonie team Communicatie, 18 05 2022 om 14:42
Goedemiddag Theo,

In dit geval kun je het beste even contact opnemen met het Zorgloket.
Bellen kan via: 0546-580990 of mailen naar zorgloket@wierden.nl.

Groet,

Leonie

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 13 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u c u r o h u s i n e b a c a