Unieke langdurige samenwerking voor goed cultuuronderwijs in Overijssel

Dit item is verlopen op 31-03-2020.

Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel

19 Overijsselse gemeenten en bijna 40 schoolbesturen (vertegenwoordigen zo’n 200 basisscholen) en de provincie zetten op woensdag 6 maart hun handtekening om zich sterk te maken voor beter cultuuronderwijs in Overijssel.

De ondertekenaars leggen afspraken en ambities vast in een Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel. Uniek is dat deze samenwerking voor acht jaar wordt aangegaan, waardoor ad hoc programmering en politieke afhankelijkheid wordt voorkomen. Door de versterkte samenwerking ontstaat nog meer efficiency in de netwerken, processen en middelen rondom cultuuronderwijs. Hierdoor wordt onder meer het plezier in cultuuronderwijs voor zowel de kinderen als de (vak)leerkrachten vergroot en zal de positieve impact op de kinderen sterker zijn. 

10-jarig pianotalent ambassadeur cultuuronderwijs Overijssel

Op woensdag 6 maart organiseert de provincie Overijssel het tekenmoment. Speciale gasten daarbij zijn kunstenaar en programmamaker Jasper Krabbé en hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder (via video), die ook plaatsnam in het Overijsselse comité van aanbeveling. Ambassadeur vanaf het eerste uur, het 10-jarig pianotalent Evander Eijsink uit Hengelo komt zijn talenten tonen. Hij was het die in 2017 een brief schreef aan minister-president Mark Rutte om te pleiten voor meer aandacht voor cultuuronderwijs. Hij vond dat ieder kind zijn talent moest kunnen ontdekken, helemaal omdat hij zelf ervaart hoeveel plezier dat oplevert. Collega-pianospeler Rutte schreef hem een persoonlijke brief terug.

Provinciale ‘paraplu’ stimuleert lokale samenwerking

Het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel is een logisch vervolg op afspraken op landelijk niveau. De provincie Overijssel committeerde zich al eerder aan dit landelijk kader (2013-2023) over goed cultuuronderwijs. Met deze provinciale ‘paraplu’ wordt vervolgens vanaf maart de lokale samenwerking tussen basisscholen, gemeente, culturele instellingen, bedrijven en andere partijen verder gestimuleerd. De provincie is bereid lokale samenwerking met tijd, middelen en onderzoek te faciliteren. In de gemeente Losser loopt inmiddels een eerste pilot.

Gedeputeerde Hester Maij heet de genodigde betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en de cultuursector van harte welkom op woensdag 6 maart.

Meer informatie: www.cultuuronderwijsoverijssel.nl

Reacties (0)