Twente maakt zich gezamenlijk hard voor zorgcontinuïteit en financiering

De maatregelen vanwege het coronavirus hebben ook voor zorgorganisaties consequenties.

Sommige aanbieders van zorg, zoals jeugdhulp en Wmo kunnen geen of minder zorg verlenen, of moeten andere activiteiten uitvoeren. Dit heeft financiële consequenties en geeft veel onzekerheid. Het ministerie van VWS en de VNG hebben afspraken gemaakt over de financiële duidelijkheid voor jeugdzorg, maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning.

De Twentse gemeenten vinden het belangrijk dat zorg gecontinueerd wordt. We waarderen de creatieve oplossingen die aanbieders bedenken om in contact te blijven met hun cliënten. We willen dat aanbieders dit nu en in de toekomst kunnen blijven doen. Liquiditeitsproblemen door de coronasituatie moeten voorkomen worden. Het kan niet anders dan dat we samen zoeken naar oplossingen om liquiditeitsproblemen tegen te gaan die door de coronasituatie veroorzaakt worden.

De Twentse gemeenten hebben dan ook besloten zoveel en waar mogelijk tot 1 juni 2020 aan te sluiten bij de afspraken die op landelijk niveau gemaakt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van OZJT Samen14.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e z o k o l i r a n u s i w o