Start intern natuurherstel Wierdense Veld

Foto van levend hoogveen

Eind deze zomer start Landschap Overijssel met het herstellen van de natuur binnen de grenzen van het Wierdense Veld

De provincie heeft Landschap Overijssel de opdracht gegeven om te starten met de interne natuurherstelmaatregelen. Door deze maatregelen wordt het water langer vastgehouden in het gebied waardoor het veenlandschap, met alle bijzondere planten en dieren die er leven, wordt beschermd.

Bijzonder hoogveenlandschap

Het Wierdense Veld maakt, net als de overige hoogveenrestanten in Nederland, deel uit van een speciaal type hoogveen. Vroeger waren grote delen van Nederland hiermee bedekt. Het belang van deze Nederlandse hoogvenen binnen Europa is zeer groot, vandaar dat het Wierdense Veld de status Natura 2000 heeft gekregen.

Het hoogveen droogt op

Het hoogveen bestaat uit veenmossen (sphagnum). Deze kunnen alleen groeien op een ondoorlatende gliedelaag (een laag van or­ganisch materiaal). Deze laag zorgt ervoor dat het regenwater niet de bodem kan intrekken. Hier­door blijft het veenmos continu nat en zompig, en kan het aan de bovenkant aangroeien. De onderste laag sterft af, maar verteert niet omdat het te zuur is en er geen zuurstof bijkomt. Doordat vroeger veen is afgegraven in het Wierdense Veld is de gliedelaag lek geraakt. Hierdoor zijn een soort afvoerputjes ontstaan waardoor het regenwater naar de zandondergrond weg­loopt. Het gebied verdroogt en het hoogveen verteert en verdwijnt.

Waarde van hoogveen

Het veenmos biedt een uniek leefgebied voor tal van plant- en dier­soorten. Het regenwater dat op de gliedelaag blijft staan, is relatief zuur met weinig voedingsstoffen. Veel plant- en diersoor­ten kunnen daar niet tegen, maar sommige kunnen juist niet zon­der. Denk aan lavendelheide, ronde zonnedauw, kleine veenbes, hoogveenglanslibel en maanwaterjuffer. En in dit natte, ontoegankelijke gebied kunnen bijvoorbeeld de kraanvogel en watersnip veilig hun eieren uitbroeden. Doordat het veen verdroogt, verliezen deze planten en dieren hun leefomgeving. Het verteren van veen is daarnaast ook slecht voor de CO2 uitstoot (draagt bij aan de opwarming van de aarde). Want alle CO2 die in honderden jaren in het veen is opgeslagen, komt vrij wanneer het veen verteert.

Natuurherstel

Daarom gaat het Landschap Overijssel de gliedelaag herstellen en zorgen dat het regenwater niet meer wegloopt de ondergrond in. Heel voorzichtig wordt de gliedelaag blootgelegd en worden de lekken gedicht met een soort leem. Op een aantal drogere plekken hebben bomen en struiken de overhand gekregen. Deze zorgen voor verdamping van water en dragen daarmee bij aan de verdroging van het gebied. Daarom worden deze bomen en struiken ook weggehaald. Het werk wordt in een droge periode uitgevoerd, van begin augustus tot eind oktober 2021.

Vergunningtraject

De vergunningen die nodig zijn voor het natuurherstel zijn half april ingediend en komen deze zomer ter inzage. Via de gemeentelijke pagina in de Wiezer wordt de ter inzage legging aangekondigd. Daarnaast zal het Landschap Overijssel, zodra dit bekend is, op de website van Landschap Overijssel informeren wanneer de terinzagelegging is.

Excursie

Om geïnteresseerden te laten zien wat we gaan doen, organiseren we een veldexcursie op zaterdag 26 en dinsdag 29 juni. We doen dit uiteraard volgens de regels van het RIVM. U bent van harte welkom om deel te nemen! U kunt zich aanmelden via

www.landschapoverijssel.nl/wierdenseveld

Kijk voor de meest actuele informatie over het interne natuurherstel eveneens op bovenstaande site. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Op de website vindt u informatie over hoe u met Het Landschap Overijssel in contact komt.  

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 13 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u d o p e v o s o d o z a x o