Provincie Overijssel stelt 100 asbestscans beschikbaar voor locaties waar veel jongeren komen

Dit item is verlopen op 31-10-2019.

Stimulans aanpak asbestdaken bij maneges, clubgebouwen en sportaccommodaties

In Overijssel is nog zo’n 10 miljoen m2 aan asbestdaken te vinden. De verwering van deze daken zorgt ervoor dat er meer asbestvezels vrijkomen in de lucht. Om gezondheidsrisico’s  te voorkomen, wil de provincie Overijssel eigenaren van locaties waar veel jongeren en kinderen komen ondersteunen bij de aanpak van hun dak. Hoe? Ze stelt voor deze specifieke groep 100 gratis inventarisaties van asbestdaken ter beschikking.

Welke daken komen in aanmerking en waarom?

Het gaat om asbestdaken van panden waar regelmatig veel jongeren komen én zij dus ook in aanraking kunnen komen met vrijgekomen asbestvezels. Jongeren lopen bij meer of langdurige blootstelling een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden. Het gaat bijvoorbeeld om daken van:

  • Maneges
  • Sportaccommodaties
  • Clubgebouwen van verenigingen of stichtingen
  • Verblijfsrecreatieterreinen
  • Scholen

Gebouwen in eigendom van overheden komen niet in aanmerking.

Waarom 100 inventarisaties?

De provincie vindt een veilige en gezonde leefomgeving erg belangrijk en ziet graag al het asbest van de daken. En dan te beginnen bij locaties die een groter risico vormen voor jonge bezoekers. Om de eigenaren van deze panden te helpen hun dak aan te pakken, neemt zij de kosten van 100 inventarisaties van asbestdaken voor haar rekening. Op basis van de gegevens die nu bekend zijn, schat de provincie in dat een groot deel van de doelgroep hiermee wordt geholpen.

De inventarisatie of asbestscan zorgt voor duidelijkheid over het dak. Bij een dak groter dan 35 m2 moet altijd een asbestinventarisatierapport* worden opgesteld. Dat geldt ook voor panden met een asbestdak die geen particulier eigendom zijn. In beide gevallen moet het dak altijd door een professioneel bedrijf worden gesaneerd.

Hoe kom ik in aanmerking?

De dakinventarisaties worden in opdracht van de provincie uitgevoerd door extern bureau. Zij kijken of u als eigenaar en uw locatie voldoen aan de gestelde criteria. Binnen een week na aanmelding ontvangt u een reactie. Komt uw locatie in aanmerking, dan wordt de inventarisatie na uw akkoord binnen een termijn van drie weken uitgevoerd.

Heeft u plannen om uw asbestdak te vervangen en/of wilt u hier serieus over nadenken, meldt dan uw locatie met asbestdak aan via:

U kunt uw dakinventarisatie uitbreiden door meteen een asbestinventarisatie te laten uitvoeren voor het gehele pand. De meerkosten zijn dan wel voor uw rekening. Ook deze inventarisatie vindt plaats nadat u als pandeigenaar opdracht hebt gegeven.

* Een asbestinventarisatierapport is drie jaar geldig.

Reacties (0)