Praat mee over de Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2021

Meld u nu aan voor de webinar op maandag 26 november 2020

Organisaties voor kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners van onze gemeente hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de cultuurvisie. Deze visie is op 6 oktober 2020 unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De volgende stap is het concreet maken van de visie, namelijk hoe behalen we op korte, middellange en lange termijn de doelstellingen van de cultuurvisie. Het maken van deze Uitvoeringsagenda doen we met elkaar. Door de corona-beperkingen gaat dit via ZOOM. Houd er rekening mee dat sowieso alle gesubsidieerde instellingen voor kunst en cultuur in onze gemeente een taak krijgen in de uitvoeringsagenda.

Op 9 november 2020 hebben we hiervoor een eerste webinar gehouden. Download de samenvatting van de webinar van 9 november.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 26 november 2020, aanvang 19.30 uur. Centraal staat daarin in relatie met de cultuurvisie de rol die organisaties voor kunst en cultuur in Wierden voor zichzelf zien en hoe zich dat gaat vertalen naar de uitvoeringsagenda. Het credo is daarbij dat men dat doet in samenwerking met een of meerdere partners. Tevens zal op de 26e het idee van een cultuurcoalitie worden besproken en kunnen partijen aangeven wat zij daarvan verwachten.

Kunt u 26 november 2020 niet, maar wilt u wel betrokken blijven, geef dit dan door via cultuurbeleid@wierden.nl.
Vragen? Neem contact op met de cultuurmakelaar Wierden Eléon de Haas via tel. 06-23040169.

Aanmelden Webinar Cultuurvisie 26 november 2020


Nieuwe cultuurvisie in de gemeenteraad

(datum: 7 oktober 2020)

De afgelopen maanden hebben verenigingen, organisaties en inwoners mee kunnen denken en praten over de opstelling van een nieuwe visie kunst en cultuur. Deze visie nota is door het college ter bespreking en vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens de informatieronde BFMO op dinsdag 22 september 2020 konden belanghebbenden inspreken en de raad informeren over hun mening over de opgestelde visie. Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2020 is de visie unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 

Wilt u de cultuurvisie lezen? Download dan de visie hieronder via de blauwe knop: Cultuurvisie downloaden.

Cultuurvisie downloaden


Nieuwe cultuurvisie samen tot stand gekomen

(datum: voorjaar 2020)

In 2020 zijn wij begonnen met het actualiseren van ons cultuurbereleid. Iedereen die zich betrokken voelt bij cultuur in onze gemeente, kon daar in de eerste helft van 2020 input voor leveren. Vanaf februari tot de zomer van dit jaar waren er bijeenkomsten gepland. In februari vond de eerste bijeenkomst plaats, maar vanaf medio maart vervielen door de coronamaatregelen de overige bijeenkomsten. In juni hebben we de bijeenkomsten weer opgepakt, maar toen via videovergaderen. In elke bijeenkomst werd een ander thema besproken en tijdens de laatste bijeenkomst legden wij een conceptversie van het nieuwe beleid aan u voor. 

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i n u v o d i m e f e n u b i