Onderzoek toekomstscenario’s Sociale Werkvoorziening regio Almelo

Gemeenten onderzoeken toekomstscenario’s organisatie en uitvoering Sociale Werkvoorziening regio Almelo

Veranderende wetgeving, minder instroom van nieuwe mensen en grote zorgen over alle opgaven binnen het Sociaal Domein (werk, zorg, jeugdzorg), zijn voor zes gemeenten aanleiding om naar de toekomst te kijken van de organisatie en uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in de regio Almelo. “Als gemeenten zijn we ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, waar de Wet sociale werkvoorziening onderdeel van is. Daarom is het belangrijk dat we nu in kaart brengen wat we willen bereiken en hoe we dat in de toekomst op de meest verstandige manier kunnen organiseren”, stelt het Dagelijks Bestuur van Soweco, waarin zes wethouders namens de gemeenten zitting hebben.

De gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden werken op dit moment bestuurlijk samen en zijn aandeelhouder van Soweco, die de Wet sociale werkvoorziening voor hen uitvoert. “De vraag die op tafel ligt is of dat in de toekomst zo moet blijven. We gaan nu in kaart brengen of deze opdracht per gemeente efficiënter en beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd. Net zoals dat nu bijvoorbeeld met andere thema’s uit het Sociaal Domein, zoals jeugdzorg, ook gaande is.”

Baanzekerheid voor mensen

Wat het DB betreft gaat het in de eerste plaats over de toekomst van de mensen die vanuit onze gemeente werken bij Soweco: “Vrijwel allemaal mensen die door een beperking aangepast werk doen bij Soweco binnen, of onder begeleiding werken bij bedrijven en organisaties in de regio. Hun belang staat bij ons en de leiding van Soweco voorop. Voor hen geldt: welk toekomstscenario het ook wordt, zij hebben baanzekerheid en blijven het werk doen dat ze nu ook doen.”

Nader onderzoek

Om een goed besluit te kunnen nemen, moeten nog veel vragen worden beantwoord. “We zijn op dit moment bezig om alle puzzelstukken in kaart te brengen. Daarbij gaat het om de vraag wat we zelf willen als gemeente. Maar ook wat dat betekent voor de toekomstige samenwerking in de regio Almelo. Na de zomer worden alle puzzelstukken bij elkaar gelegd. We hopen aan het einde van het jaar een besluit te kunnen nemen”, aldus de bestuurders in het Dagelijkse Bestuur van Soweco.

Soweco

De zes gemeenten zijn zich bewust dat de directie en de Raad van Commissarissen van Soweco op inhoud en proces kritisch bezien welke stappen nu worden gezet. “We nemen bij het vervolgonderzoek hun inbreng mee en blijven in gesprek.”

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 10 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o n e w o x u b a q o k i d o