Nieuwe leden voor adviescommissie lokaal cultuurfonds

Dit item is verlopen op 22-05-2020.
Afbeelding nieuwe leden adviescommissie lokaal cultuurfonds

Ina Mennegat en Monique Lesscher zijn benoemd tot lid van de Adviescommissie lokaal cultuurfonds gemeente Wierden.

Zij gaan samen met de andere commissieleden aanvragen voor een bijdrage uit het Lokaal Cultuurfonds beoordelen en het college van B&W daarover adviseren.

Het Lokaal Cultuurfonds van de gemeente Wierden verstrekt eenmalige subsidies voor projecten en evenementen op het gebied van kunst en cultuur. Het is gericht op activiteiten die inwoners actief betrekken, onderscheidend zijn en samenwerking bevorderen. Kortom, activiteiten die Wierden neerzetten als een bruisende gemeente met een unieke identiteit.

Projecten die voldoen aan de doelstellingen en voorwaarden kunnen een bijdrage van maximaal 2500 euro krijgen. Meer informatie over de mogelijkheden en de aanvraagprocedure vindt u op www.wierden.nl/cultuurfonds. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij cultuurmakelaar Eléon de Haas, tel. 06-23040169.

Reacties (0)