Natuurherstelwerkzaamheden Zunasche Heide

Bovenaanzicht van de Zunasche Heide

Vanaf 19 februari 2020 wordt er gewerkt aan natuurherstel op de Zunasche Heide.

Staatsbosbeheer voert hier in opdracht van de provincie Overijssel maatregelen uit om de natuur sterker te maken en te herstellen. Dit is onderdeel van de Natura 2000-ontwikkelopgave. Tot en met het voorjaar van 2021 is de aannemer op verschillende momenten met machines in en om het gebied zien. Er zijn afspraken gemaakt om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Om de soortenrijkdom van de Sallandse Heuvelrug en de Zunasche Heide te versterken wordt de verbinding tussen de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug en de lager gelegen Zunasche Heide hersteld. Het hoge, droge gedeelte gaat geleidelijk over in een laag en natter, open gebied. Daarmee komt er voor kwetsbare vogelsoorten, zoals de wulp, het korhoen en de grutto, een voedselrijk en veilig gebied om te eten en te broeden. Ook worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op de Ligtenbergerweg te verbeteren.

Inloopspreekuur

De projectleider van Staatsbosbeheer en de aannemer houden twee keer per maand inloopspreekuur in buurthuis ’t Hexel in Nijverdal. Heeft u vragen over dit project, de planning of de werkzaamheden? Loop dan gerust binnen of neem contact op met Jacob Heitman (ja.heitman@staatsbosbeheer.nl). Kijk voor data en tijden van de spreekuren op de website van de Sallandse Heuvelrug: 

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i s e b u f o z i w a p e d a