Jaarrekening en nota meerjarenbeleid besproken door B&W

Vooralsnog alleen ruimte voor noodzakelijke plannen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening over 2019 en de nota meerjarenbeleid 2021-2024 besproken. Ondanks een positief resultaat van €1,4 miljoen over 2019, is er de komende jaren enkel ruimte voor plannen die ‘onuitstelbaar en onvermijdbaar’ zijn.

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2019 komt grotendeels door de grondverkoop van de gemeente. Dit zijn eenmalige inkomsten die worden toegevoegd aan de algemene reserves en die dus geen extra financiële ruimte bieden op de lange termijn. Daarnaast is het nog onzeker hoeveel extra kosten de coronacrisis met zich meebrengt en is nog niet duidelijk hoe de herverdeling van het gemeentefonds in 2022 uitpakt.

Nota meerjarenbeleid

De nota meerjarenbeleid geeft een doorkijkje naar de plannen die het college van B&W de komende jaren gaat uitvoeren, uitgaande van het coalitieprogramma en de financiële ruimte die er is. Aangezien de financiële ruimte beperkt is, kan alleen uitvoering gegeven worden aan nieuwe zaken die absoluut noodzakelijk zijn en niet kunnen worden uitgesteld. Daarnaast gaan plannen waarover het college al eerder een besluit heeft genomen, wel door. Zo wordt de Dorpsstraat in Enter opnieuw ingericht, blijft de ontwikkeling van de dorpscentra een belangrijk thema en blijft de gebiedsontwikkeling van de Esrand hoog op de agenda staan.

Rekening in een oogopslag

De gemeente Wierden heeft ook dit jaar een ‘rekening in een oogopslag’ opgesteld. Dit beknopte overzicht van de jaarcijfers is, samen met het volledige jaarverslag en nota meerjarenbeleid 2021-2024, als document onderaan dit nieuwsbericht toegevoegd.

De jaarrekening 2019 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. De nota meerjarenbeleid 2021-2024 wordt binnenkort ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e z e q u m u x i p o m e n i