Herverdeling portefeuilles na uitvallen wethouder Braamhaar

De verdeling is tijdelijk, totdat wethouder Braamhaar hersteld is.

Vanwege het uitvallen van wethouder Eric Braamhaar heeft het college van burgemeester en wethouders een tijdelijke herverdeling van de portefeuilles gemaakt. Op deze manier zorgt het college voor een goede waarneming van alle onderwerpen totdat wethouder Braamhaar weer hersteld is.

Portefeuilleverdeling

De portefeuille van wethouder Braamhaar beslaat het sociaal domein, onderwijs en sport. Het grootste gedeelte van het sociaal domein, waaronder wmo, jeugd(zorg), volksgezondheid en sociaal cultureel werk, wordt waargenomen door wethouder Coes. De beleidsterreinen werk, inkomen, participatie en inburgering worden bij wethouder Kortenhoeven ondergebracht. Daarnaast wordt Kortenhoeven verantwoordelijk voor sport en wordt Coes belast met onderwijs.

Om de druk onder de wethouders evenredig te verdelen wordt klimaatadaptatie en het project Plan Oost volledig ondergebracht bij wethouder Kortenhoeven die ook al duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. De portefeuille handhaving, nu de verantwoordelijkheid van wethouder Kortenhoeven, wordt tijdelijk waargenomen door burgemeester Tigchelaar.

Onwel geworden

Wethouder Eric Braamhaar is ziek thuis nadat hij na afloop van de raadsvergadering op dinsdag 9 juni onwel werd. De komende weken moet hij rustig aan doen. Het is nog onduidelijk wanneer wethouder Braamhaar zijn werkzaamheden weer kan oppakken.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 15 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a f u k e s o b e d a g e h a