Herindeling vast tarief afvalstoffenheffing

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

Op 1 januari 2018 werd in Wierden een nieuw afvalbeleid, Diftar, ingevoerd.

De invoering en het nieuwe beleid zijn, conform afspraak met de gemeenteraad, geëvalueerd. Zo werd in 2018 een tussentijdse evaluatie gehouden en een enquête onder inwoners uitgezet. In het eerste kwartaal van 2019 werden de afval inzamelcijfers en- kosten inzichtelijk en kon de totale balans worden opgemaakt. Op basis van de evaluatie, het kostenoverzicht en de inzamelcijfers adviseert het college de gemeenteraad te kiezen voor een herindeling van het vaste tarief voor afvalstoffenheffing. Een tarief gebaseerd op hoogbouw- en laagbouwbewoning in plaats van de huidige indeling op basis van één- of meerpersoonshuishoudens.


Het hoe en waarom leggen wij graag uit in onderstaande vraag- en antwoordlijst.

Vraag- en antwoordlijst

Waarom adviseert het college een herindeling van het vaste tarief?

Het huidige vaste tarief voor afvalstoffenheffing kent twee tarieven. Een tarief voor éénpersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens.  Het verschil tussen deze twee tarieven is groot, zeker in relatie tot tweepersoonshuishoudens. We ontvingen hierover bij de invoering al veel vragen en opmerkingen van gemeenteraadsleden en inwoners. Om die reden, maar ook nu alle kosten en inzamelcijfers inzichtelijk zijn, hebben we nog eens kritisch naar de indeling van het vaste tarief gekeken. Het college is van mening dat een herindeling van het vaste tarief op basis van hoogbouw laagbouw rechtvaardiger is dan de huidige indeling gebaseerd op een tarief voor éénpersoonshuishoudens of meerpersoonshuishoudens.

Waarom is een indeling op basis van hoogbouw laagbouw rechtvaardiger?

Bij hoogbouw bewoning wordt het afval op een andere wijze ingezameld. Inwoners van hoogbouwcomplexen maken gebruik van ondergrondse verzamelcontainers voor rest- en verpakkingsafval. Omdat bij hoogbouw een tuin ontbreekt, kennen zij geen tuinafval. Het kostenplaatje voor afvalinzameling bij hoogbouw is hierdoor wezenlijk anders dan bij laagbouw waar gebruik wordt gemaakt van minicontainers voor rest-, gft- en verpakkingsafval. Daarom vinden wij een vast tarief gebaseerd op hoog- of laagbouw beter.

Wat is hoogbouw-  en wat is laagbouwbewoning?

Appartementencomplexen en seniorenwoningen vallen in de gemeente Wierden onder de categorie hoogbouw. Overige woningen worden als laagbouw aangemerkt. Op de aanslag, die u in het voorjaar van 2020 ontvangt, staat de categorie die voor u van toepassing is vermeld.

Wanneer gaat de herindeling van het vaste tarief in?

Als de gemeenteraad op 24 september 2019 instemt met het advies, gaat de wijziging per 1 januari 2020 in.

Zijn de tarieven voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing voor 2020 al bekend?

Nee, deze worden in november 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.Wel kunnen we, onder voorbehoud van vaststelling van de gemeenteraad, een indicatie geven: 
Indicatie vast tarief hoogbouw per 1-1-2020 €  98,- (jaartarief)
Indicatie vast tarief laagbouw per 1-1-2020 € 125,- (jaartarief)

Wijzigen de kosten voor het variabele deel (aandeel in restafval) ook?

Helaas kunnen wij hier nu nog geen duidelijkheid over geven omdat dit van verschillende ontwikkelingen afhankelijk is. Zo moet  de gemeenteraad eerst nog instemmen met de herindeling voor het vaste tarief. Daarnaast moet de gemeenteraad zich nog buigen over bezuinigingsvoorstellen die zijn gedaan. Hierin zijn ook een aantal voorstellen over afvalinzameling opgenomen. Pas als hierover beslissingen zijn genomen, kunnen de begroting en doorberekening van tarieven afvalinzameling 2020 worden opgemaakt.

Reacties (5)

Door Niels, 30 08 2019 om 10:17
Maar dit gaat dus betekenen dat een persoons huishoudens weer veel meer gaan betalen?

Dan is dit dus toch ook oneerlijk!
Door Ace, 30 08 2019 om 10:37
Waarom het basis tarief niet gelijk maken voor een vast bedrag. Hoog en laagbouw kunnen evenveel afval hebben.
Juist afval scheiden zou stimulerend moeten werken en nu is er weer onderscheid. Op hoogbouw kunnen ook gezinnen wonen.
Zorg er ook voor dat inwoners een papiercontainer krijgen, deze kan opgehaald worden met een organisatie of goed doel.
Door Ronnie, 30 08 2019 om 10:55
Het indicatietarief zou voor een 1 persoons huishouden hierdoor verdubbelen, stijging van bijna 100%. Dit is niet te accepteren in mijn inziens. De gemeente Wierden slaat als dit wordt doorgezet volledig de plank mis.

De gemeente heeft naar mijn inziens voor bepaalde zaken weer meer budget nodig (zorgtaken)en probeerd dit via heffingen verder op te pakken , wees als gemeente hier gewoon transparant in en zeg waar het op staat.
Door Marcel, 30 08 2019 om 18:37
Waarom moeten de alleenstaanden het weer ontgelden? Alleenstaanden hebben al de hoogste woonlasten per persoon, als je kijkt naar huur/hypotheek, nutsvoorzieningen. Is dat ook in het voorstel van het college meegenomen?

De heldere gedachte zou zijn 'de vervuiler betaalt' dus betaal per vervuiler en hoeveel hij of zij vervuild. Precies als het oude systeem, een vast tarief + diftar.

Waarom geen tarief welke gebaseerd wordt zowel hoog- / laagbouw en de samenstelling van het huishouden?
Door Martine, 30 08 2019 om 22:09
Wat een raar gedoe weer. Waarschijnlijk brengt het huidige systeem te weinig geld in het laadje en moet er daarom weer gewijzigd worden.