Gemeenten en Soweco werken samen contourennota uit

Medewerkers Soweco en gemeenten samen aan de slag met uitwerking afspraken contourennota

Medewerkers van Soweco en van de zes gemeenten in de regio Almelo zijn samen begonnen om de afspraken uit de in maart gepresenteerde contourennota uit te werken naar de dagelijkse praktijk. Zo kan het plaatsen en begeleiden van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie na 1 januari 2021 onverminderd doorgaan en versterkt worden. In de contourennota wordt aangegeven dat de Gemeenschappelijke Regeling Soweco, de juridische vorm, waarmee de gemeenten nu gezamenlijk Soweco besturen, wordt opgeheven. De colleges vragen de gemeenteraden om hier goedkeuring aan te geven.

In de contourennota is geregeld dat alle taken, die Soweco nu vervult, vanaf 2021 onder directe regie van de zes afzonderlijke gemeenten komen. Rijssen-Holten en Hellendoorn gaan dit zelf organiseren. Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden pakken dit gezamenlijk op in een nieuwe organisatie, met een bedrijfsmatige en marktgerichte aanpak, waarbij de samenwerking met de gemeentelijke werkpleinen wordt versterkt. Deze nieuwe situatie geeft de gemeenten meer keuzevrijheid en maakt het voor alle colleges en gemeenteraden mogelijk om met eigen beleid en met directe sturing op eigen budget zelf besluiten te nemen. Samen met het lokale bedrijfsleven wordt gewerkt aan versterking van de inclusieve arbeidsmarkt, waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

Geen gevolgen voor medewerkers

In de dagelijkse praktijk heeft de aanpassing van de besturingsvorm voor de kwetsbare medewerkers van Soweco vrijwel geen gevolgen. Hun dienstverband gaat van de Gemeenschappelijke Regeling Soweco over naar de gemeente waar ze wonen. Ze behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden en passende begeleiding. En ze blijven zoveel mogelijk werken op hun huidige werklocatie, in het bestaande team. De groenmedewerkers worden opgenomen in de buitendiensten van de gemeenten.

Nieuwe uitvoeringsorganisatie

Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden. Een projectorganisatie met medewerkers van de gemeenten en Soweco is voortvarend aan het werk. De zes gemeenten en Soweco hebben afgesproken dat de kennis en kunde van de medewerkers in staf en leiding beschikbaar moet blijven. Daarom krijgen deze medewerkers de mogelijkheid om in dienst te komen bij één van de zes gemeenten. Door de evenredige inzet van de gemeenten worden gedwongen ontslagen voorkomen.

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Soweco en ontmanteling Soweco NV

Als vervolgstap op de gemaakte afspraken in de contourennota vragen de colleges de zes gemeenteraden goedkeuring te geven aan de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Soweco. Als de raden akkoord gaan wordt er een liquidatieplan gemaakt, waarin onder andere oog is voor de financiële en de personele gevolgen.

De opheffing van de GR en ontmanteling van Soweco NV brengen kosten met zich mee. Maar dit wordt aanzienlijk beperkt, omdat alle medewerkers in staf en leiding, vanwege het grote belang om de kennis, kunde en ervaring te behouden, de mogelijkheid wordt geboden om in dienst te komen bij een van de zes gemeenten. De jaarlijkse uitvoeringskosten van de Wsw gaan voor de gemeenten niet omlaag, maar op termijn zijn wel efficiencyvoordelen te behalen.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 14 en 12 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e j o w i z o c u s e p i c a