Gemeente Wierden onderzoekt de woonwensen van starters

Aankomende starters op woningmarkt kunnen een enquête invullen

De gemeente Wierden wil graag weten wat de (toekomstige) woonwensen zijn van (jonge) starters binnen de gemeente Wierden. Daarom zet de gemeente een vragenlijst uit via het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kijkt de gemeente in hoeverre het huidige woningaanbod en de woonomgeving van de gemeente Wierden past bij de woonwensen van starters. Starters in de gemeente Wierden kunnen het onderzoek van 11 mei t/m 14 juni 2020 invullen via www.wierden.nl/woonwensen.

Werkelijke woonwensen

De gemeente wil werkelijk weten hoe (jonge) starters denken over het woningaanbod in de gemeente Wierden en wat hun woonwensen zijn. “Het woningaanbod voor (jonge) starters is een gevoelig punt in onze gemeente. Wij horen vaak dat jongeren langer thuis blijven wonen, omdat er te weinig (passende) starterswoningen zijn. Of dat jonge mensen naar Almelo of Bornerbroek trekken, omdat ze daar wél een betaalbare woning kunnen vinden die bij hun wensen past. Daarom willen wij graag weten welke wensen (jonge) starters hebben die voor het eerst op zichzelf gaan wonen”, vertelt wethouder Johan Coes.

Huidig versus nieuw beleid

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente Wierden om te kijken of er genoeg woningen in onze gemeente zijn die passen bij de wensen van onze jongeren. Als het nodig is, kan de gemeente de plannen voor de toekomst daarop aanpassen. Na de zomer gaat de gemeente met projectontwikkelaars en woningcoöperatie Reggewoon in overleg over welke woningen er in de toekomst nodig zijn. De verzamelde input gebruiken ze bij het maken van (nieuw) woonbeleid, passend bij de wensen en behoeften van onze inwoners. De uitkomsten worden gepubliceerd op wierden.ikpraatmee.nl.

Wie zijn starters…

Met starters bedoelt de gemeente mensen die voor het eerst naar een zelfstandige woning verhuizen en daarbij geen zelfstandige woonruimte achterlaten. Ze worden hoofdbewoner van de nieuwe woning. Zij kunnen verhuizen vanuit het ouderlijk huis of vanuit een onzelfstandige woning (bijv. een studentenhuis). Er wordt specifiek ingegaan op de gemeente Wierden, met haar kernen Wierden, Enter, Hoge Hexel en buitengebied.

Online platform wierden.ikpraatmee.nl

Via het onlineplatform wierden.ikpraatmee.nl verzamelt de gemeente Wierden alle informatie over de woonwensen van de doelgroep starters. De vragenlijst kan van maandag 11 mei tot en zondag 14 juni 2020 worden ingevuld via www.wierden.nl/woonwensen. Het invullen van dit onderzoek duurt maximaal 10 minuten en is volledig anoniem.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 15 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i j e k e f i k a b a r o l a