Corona-informatie voor horeca-ondernemers

(Update: 7 augustus 2020)

Voor de horeca gelden de algemene corona-maatregelen, maar daarnaast gelden ook maatregelen in het opgestelde protocol van Koninklijke Horeca Nederland en de Twentse Noodverordening. Deze noodverordening zal naar aanleiding van de persconferentie van 6 augustus worden aangepast. We verwachten dat de nieuwe noodverordening dinsdag 11 augustus in kan gaan.

Regels voor binnen én buiten 

Zodra de nieuwe noodverordening van kracht is, gelden de volgende maatregelen:

 • Reserveren (vooraf of aan de deur) is verplicht voor binnen en op het terras.
 • Bezoekers moeten zitten aan tafel of bar.
 • Bezoekers moeten vooraf ondervraagd worden over hun gezondheid.
 • Bezoekers worden gevraagd hun naam en telefoonnummer op te geven.

Lokale maatregelen mogelijk

Tijdens de persconferentie van 6 augustus kondigde premier Rutte over horeca aan dat veiligheidsregio's en gemeenten de mogelijkheid hebben om lokale maatregelen te nemen:

 • Als de GGD constateert dat er sprake is van een bronbesmetting die is ontstaan in uw gelegenheid kan de Veiligheidsregio besluiten uw zaak voor 14 dagen te sluiten. Deze regel gaat gelden voor alle recreatieve instellingen.
 • Verder krijgt de Veiligheidsregio de mogelijkheid om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het beperken van de openingstijden van de horeca. 

Cafésporten

Cafésporten zoals darten, biljarten, bowlen en kegelen zijn toegestaan. Voorwaarde is dat men zich houdt aan de afspraken in het sportprotocol. Specifieke informatie over cafésporten vindt u op de website van van het NOC*NSF, op de pagina met veelgestelde vragen

Uitgangspunten voor het vergroten van de terras ruimte

Voor horeca ondernemers zijn er mogelijkheden om een terras ruimte te vergroten, maar daarbij moeten wel de volgende uitgangspunten in acht worden genomen:

 • U mag niet meer tafels en stoelen plaatsen dan waarvoor u toestemming heeft. Om deze tafels volgens de gestelde maatregelen te kunnen plaatsen heeft u meer terras ruimte nodig. Samen kunnen we kijken of die mogelijkheid er op uw locatie is.
 • Veiligheid en toegankelijkheid is te allen tijde het uitgangspunt, daarom stellen wij de volgende regels:
  • Bij ingebruikname van trottoir voor uw terras moet er altijd een pad van 1,5 meter over blijven voor de overige gebruikers van de openbare ruimte
  • Een terras aan de overkant van de straat is niet toegestaan i.v.m. de verkeersveiligheid en daarnaast de veiligheid van uw medewerkers.
  • Als er langs uw terras een calamiteitenroute loopt, moet deze altijd vrijgehouden worden.
 • Wilt u uw terrasruimte uitbreiden en zijn hiervoor op uw locatie mogelijkheden, dan kan het zijn dat buren, bewoners en ondernemers hiervan overlast kunnen ervaren. U bent zelf verantwoordelijk voor overleg en instemming.
 • Uw terrasplan moet natuurlijk altijd voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving, denk hierbij aan het Besluit Brandveilig gebruik en Basishulpverlening overige plaatsen.

Meer informatie

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e n a c o x u c e m a s a h u