College stemt in met jongerenontmoetingsplek in Wierden

Dit item is verlopen op 12-05-2020.

De ontmoetingsplek wordt gerealiseerd in de wijk De Weuste

Het college van burgemeester en wethouders stelt budget beschikbaar voor het realiseren van een jongerenontmoetingsplek in Wierden. De ontmoetingsplek komt bij het bestaande basketbalveld in de wijk De Weuste.

Op dit moment is er in Wierden geen plek waar jongeren kunnen samenkomen. Uit een onderzoek onder de Wierdense jeugd blijkt dat er wel behoefte is aan zo’n plek. Samen met jongerenwerkers van Stichting De Welle, de wijksaamcoördinator en de politie hebben de jongeren een geschikte locatie gekozen en een plan gemaakt dat past in de omgeving.

De ontmoetingsplek wordt een open ruimte waar jongeren uit de wind en droog kunnen staan. In september gaan de jongeren samen met Stichting De Welle aan de slag met de uitvoering van het plan. De buurtbewoners worden hierbij betrokken en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Wethouder Eric Braamhaar is enthousiast over het plan dat wordt gefinancierd uit het budget voor Jeugdbeleid. “De jongeren hebben goed meegedacht over de plek en zullen ook helpen om de plek te realiseren. Het is belangrijk dat we ze serieus nemen en een kans geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen plek.”

Jeugd in Enter

Stichting De Welle heeft ook in Enter een behoefteonderzoek gehouden onder de jeugd. Samen met hen wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden. Daarnaast worden er in de hele gemeente Wierden verschillende (zomer)activiteiten georganiseerd waar de jeugd aan mee kan doen.

Reacties (0)