Cliëntenraad Sociaal Domein weer op volle sterkte

Dit item is verlopen op 19-03-2020.

De Cliëntenraad Sociaal Domein Wierden verwelkomt per 2 september twee nieuwe leden.

Met de benoeming van mevrouw J.E. Malawau-van Wieren en mevrouw A.H. ter Steege-Sprakel zijn alle verschillende doelgroepen weer vertegenwoordigd in de Cliëntenraad. De nieuwe leden vertegenwoordigen de kerkelijke organisaties binnen de gemeente Wierden.

De Cliëntenraad Sociaal Domein is opgericht om de belangen van inwoners van de gemeente Wierden te behartigen die gebruik maken van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Cliëntenraad is het aanspreekpunt voor inwoners en organisaties maar adviseert ook het college van burgemeester en wethouders over het beleid op de verschillende terreinen. 

“De leden komen uit alle hoeken van de samenleving en nemen hun ervaring uit de dagelijkse praktijk mee. Zij voorzien ons van zeer waardevolle informatie. Het is daarom belangrijk dat de Cliëntenraad een goede afspiegeling is van onze samenleving”, legt wethouder Eric Braamhaar uit.

Op dit moment bestaat de Cliëntenraad uit veertien personen met ieder een specifieke deskundigheid op het gebied van zorg, jeugd of werk en inkomen. Zij komen 11x per jaar bij elkaar om te vergaderen en focussen hierbij op hun drie hoofdfuncties: kritisch reflecteren op het lokale beleid, het signaleren van knelpunten en het aandragen van nieuwe ideeën. Meer informatie over de Cliëntenraad en haar leden vindt u op www.wierden.nl/clientenraad.

Reacties (0)