Belastingverordening gewijzigd

De gemeenteraad van de gemeente Wierden heeft op 9 juli 2019 de volgende belastingverordening gewijzigd:

“1e wijziging Legesverordening 2019”.

artikel 2.5.2.1 van de Legesverordening 2019 (tarieventabel) is gewijzigd, zodat er voor grootschalige duurzame energieprojecten alleen de volledige leges zijn verschuldigd wanneer het project daadwerkelijk door kan gaan vanwege een sluitende financiële business-case.

Bovengenoemde wijziging is te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De gewijzigde verordening is opgenomen in een register en ligt kosteloos ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bovengenoemde wijziging treedt in werking op de eerste dag na de datum van deze publicatie. U kunt de verordening raadplegen op onze website www.wierden.nl.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het loket belastingen, telefoon 0546-580826, e-mail: belastingen@wierden.nl).

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 12 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a g a l i h e m i t a v u c o