Bekendmaking belastingverordeningen

Belastingverordeningen vastgesteld

De gemeenteraad van de gemeente Wierden heeft op 10 december 2019 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:

  1. Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020 (inclusief tarieventabel);
  2. Verordening graf- en begraafrechten 2020;
  3. Verordening afvalstoffenheffing 2020;
  4. Verordening rioolheffing 2020;
  5. Verordening marktgelden 2020;
  6. Verordening onroerende zaakbelastingen 2020;
  7. Verordening toeristenbelasting 2020;
  8. Verordening forensenbelasting 2020;
  9. Verordening reclamebelasting 2020;

Deze verordeningen zijn te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De verordeningen zijn opgenomen in een register en liggen kosteloos ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bovengenoemde verordeningen treden in werking op de eerste dag na de datum van deze publicatie. U kunt de verordeningen raadplegen op onze website www.wierden.nl.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het loket belastingen, telefoon 0546-580826, e-mail: belastingen@wierden.nl.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 13 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u t a q e n e q e w o n i w e