Begroting gemeente Wierden 2020 vastgesteld

Dit item is verlopen op 31-03-2020.

De gemeenteraad Wierden heeft op woensdag 13 november 2019 de programmabegroting voor het jaar 2020 vastgesteld. 

Deze programmabegroting kan gezien worden als het ‘huishoudboekje’ van de gemeente Wierden. Het geeft een overzicht van al onze inkomsten en uitgaven en telt maar liefst 214 pagina’s. Wilt u weten hoe dit boekwerk eruit ziet? Klik dan op het document Programmabegroting 2020 onderaan deze pagina of onder deze alinea. Heeft u liever een beknopt overzicht van onze inkomsten en uitgaven, dan kunt u het document begroting in één oogopslag raadplegen.

Begrotingstekort

De begroting voor 2020 laat een tekort zien van € 240.000 euro. Hoewel wij voorkeur geven aan een sluitende begroting, vinden wij het tekort voor 2020 acceptabel, zeker gezien de grote bezuinigingsopgave die we moesten doorvoeren. Door de steeds verder toenemende kosten binnen het sociaal domein lag er een bezuinigingsopgave van ruim 3 miljoen euro. Geen gemakkelijke opgave omdat we voor de realisatie hiervan ook maatregelen moeten nemen die onze inwoners financieel raken. En daar wordt niemand blij van. Maar we willen in de toekomst ook een financieel gezonde gemeente blijven en dus valt er niet zoveel te kiezen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een pakket met maatregelen opgesteld waarbij een sluitende begroting het streven was. De gemeenteraad kon echter niet met alle voorgestelde bezuinigingsmaatregelen instemmen, daardoor komt het begrotingstekort voor 2020 uit op € 240.000.

Bezuinigingsmaatregelen

Om ons huishoudboekje op orde te krijgen heeft het college een voorstel met bezuinigingsmaatregelen opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Over de noodzaak van deze bezuinigingen en het voorstel hebben wij op 2 juli 2019 gecommuniceerd via onze website, social media kanalen en persberichten. Wilt u deze informatie terug lezen? Klik dan op het document Gemeente Wierden moet bezuinigen onderaan deze pagina op klik onder deze alinea op de link om gelijk naar het document te gaan.

Over de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen heeft de gemeenteraad op 11 en 25 september gesproken en op 13 november heeft zij de begroting voor 2020 definitief vastgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met verschillende bezuinigingsmaatregelen. Deze worden per 1-1-2020 doorgevoerd. Niet alle voorgestelde bezuinigingsmaatregelen konden op instemming van de gemeenteraad rekenen en deze worden dan ook niet doorgevoerd. 

Wilt u weten welke bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd? In onderstaand document kunt u zien welke bezuinigingsmaatregelen werden voorgesteld en of deze wel/niet op instemming van de gemeenteraad konden rekenen.

Reacties (0)