8 juni informatieronde grondgebied

Vanwege de coronamaatregelen wordt deze informatieronde zonder publiek gehouden.

Op maandag 8 juni 2020 is er om 19.30 uur een informatieronde Grondgebied in de raadszaal van het gemeentehuis in Wierden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Voorstellen waarover de raad een besluit neemt in de gemeenteraadsvergadering

  • BeĆ«indigen huur perceel Mettenkampsweg 5 in Enter en bouwkundig aanpassen gebouw
  • vaststellen bestemmingsplan Centrum Enter, herziening Dorpsstraat 57 (voorstel komt 2 juni in het college)

Onderwerp waarover de raad wil spreken, maar waarover geen besluitvorming plaatsvindt

  • Principeverzoek voor twee woningen en parkeerplaatsen tussen Dorpsstraat 153 en 157 in Enter

Vanwege de coronamaatregelen wordt deze informatieronde zonder publiek gehouden. Wilt u de informatieronde bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur via www.wierden.nl/uitzending. De documenten bij agendapunten vindt u op www.wierden.nl/raadsvergaderingen. Wilt u meer informatie , heeft u vragen of wilt u inspreken? Neem dan voor 8 juni  om 12.00 uur contact op met de griffie via h.obbink@wierden.nl of tel. 0546 580977.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 9 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i k e h e d e h a m u g i d o