19 mei digitale informatieronde BFMO

Op dinsdag 19 mei 2020 vindt er om 20.00 uur de informatieronde BFMO plaats.

Deze informatieronde vindt digitaal plaats en niet in het gemeentehuis. De vergadering kunt u via uw pc/laptop/ipad  volgen. U ziet niet de raadszaal maar een overzicht met deelnemende raadsleden die thuis zijn. Hieronder staan de voorstellen waarover de raad een besluit neemt in de gemeenteraadsvergadering:

  • Financiering de Passie
  • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 Regio Twente
  • Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Twente
  • Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Stadsbank Oost Nederland
  • Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
  • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 SOWECO
  • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 ODT

Onderwerpen waarover de raad wil spreken, maar geen besluit hoeft te nemen:

  • Plan van aanpak opstellen Maatschappelijke Agenda
  • Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2020
  • Tarieven 2020 Huishoudelijke Ondersteuning

De documenten die bij deze agendapunten horen, vindt u op www.wierden.nl/raadsvergaderingen.

Van de schriftelijke behandeling zal zoals gebruikelijk een besluitenlijst worden gemaakt, die u bij de vergaderingen van GG en BFMO in mei op www.wierden.nl/raadsvergaderingen kunt vinden.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 13 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e q i q o z o w o v u v u g u