Herinrichting Dorpsstraat Enter

Foto van Dorpsstraat in EnterHet midden van de Dorpsstraat in Enter gaat op de schop omdat de riolering moet worden vervangen. Een goed moment om ook te kijken naar de inrichting van de Dorpsstraat.

Informatieavond 24 juni 2019

Op maandag 24 juni heeft de gemeente Wierden een informatieavond georganiseerd in Café de Kröl over de herinrichting Dorpsstraat. Meer dan 50 mensen waren tijdens deze avond aanwezig. Zij hebben onder andere hun mening gegeven over verkeersveiligheid, bevoorrading van winkels, bereikbaarheid, parkeergelegenheid en sfeer in de Dorpsstraat. Er werden levendige discussies gevoerd en mooie ideeën geopperd.

Voor de informatieavond hebben wij 160 uitnodigingsbrieven verstuurd aan de omwonenden. Helaas zijn deze brieven zoek geraakt bij het postbedrijf, waardoor ze nooit zijn aangekomen. Daarom bieden wij de mensen die niet bij de informatieavond waren de mogelijkheid om digitaal hun mening te geven door een online vragenlijst in te vullen.

Online vragenlijst

Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden hun mening en wensen over de Dorpsstraat kunnen laten horen. Dat kon onder andere tijdens de informatie-avond op 24 juni 2019. De aanwezigen hebben toen een vragenlijst ingevuld. Wie toen niet aanwezig was, kon de vragenlijst nu online invullen.

In de vragenlijst k kon u:

  • Uw mening geven over de huidige Dorpsstraat
  • Ideeën en wensen doorgeven
  • Aanmelden voor digitale nieuwsbrief
  • Aangeven of u mee wilt denken in een werkgroep

Vervolg

Voor de herinrichting van de Dorpsstraat is aannemer NTP uit Enschede geselecteerd. Samen met de gemeente zijn zij de kartrekkers van het project. Wij zullen op verschillende momenten een beroep doen op uw ervaringen met de Dorpsstraat en u betrekken bij de ontwerpfase. Op deze manier zorgen we ervoor dat de nieuwe Dorpsstraat een straat wordt van en voor Enter.

  • Begin september 2019 zijn de uitkomsten van de vragenlijst bekend.
  • In september nemen wij contact op met de mensen die hebben aangegeven (misschien) in een werkgroep mee te willen denken.