Subsidie coronacompensatie aanvragen

 • Wat is het?

  Veel verenigingen en vrijwilligersorganisaties die een belangrijke rol spelen in de gemeenschap van  de gemeente Wierden ervaren de effecten van de corona-maatregelen. Zij kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met extra kosten en/of minder inkomsten.  Er zijn landelijke en provinciale regelingen om hen tegemoet te komen, maar dat is niet altijd voldoende. Daarom heeft de gemeente Wierden een subsidieregeling in het leven geroepen.

  Vrijwilligersorganisaties die actief zijn op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Coronacompensatie Wierden 2020. Als zij in 2020 financiële schade hebben geleden door de coronacrisis, kunnen zij in aanmerking komen voor een éénmalige bijdrage van maximaal € 5.000.

 • Wat moet ik doen?

  Tot 30 april 2021 aanvragen

  Vul het aanvraagformulier ‘coronacompensatie aanvragen’ in en stuur dit mét de bijlagen op naar de gemeente Wierden.  Dat kan per post of via e-mail. Zorg dat uw aanvraag vóór 30 april 2021 bij ons binnen is. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen die te laat binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

  Aanvraagformulier (PDF)

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden

  • De vereniging/stichting is actief op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied.
  • De vereniging/stichting speelt een belangrijke rol in de gemeenschap van de gemeente Wierden.
  • De vereniging/stichting heeft in 2020 financiële schade geleden door de coronacrisis.
  • De financiële schade wordt niet of niet volledig vergoed door een andere regeling (bijv NOW1, NOW2, TOFA, TASO of TVS)

  Een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden vindt u in het document 'subsidieregeling coronacompensatie gemeente Wierden 2020'

  Voorbeelden van financiële schade

  • Doorlopende (vaste) lasten, zoals kosten voor de accommodatie, zoals huur, afschrijving, reserveringen groot onderhoud, nutsvoorzieningen, belastingen, verzekeringen voor opstallen, aansprakelijkheid e.d., contributies aan koepelorganisaties en dergelijke.
  • Extra kosten die samenhangen met coronamaatregelen, zoals schoonmaakkosten, desinfectiemateriaal, communicatiekosten en dergelijke.
  • Misgelopen baten zoals toegangsgelden, contributie, misgelopen financiële acties of verhuur van accommodaties.
 • Hoe lang duurt het?

  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.  
  • Binnen 4 weken hoort u of uw vereniging/stichting in aanmerking komt voor de subsidie. 
  • Vervolgens duurt het nog maximaal 2 weken voordat uw vereniging/stichting de subsidie ontvangt.
 • Documenten

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?