Koninklijke onderscheiding, lintje

 • Wat is het?

  Elk jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maatschappij.

  Voordragen

  Als u iemand kent die een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u hem of haar voordragen. Die persoon moet bijzondere verdiensten voor de samenleving hebben of hebben gehad. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje. Niet iedere voordracht wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding moet namelijk aan specifieke voorwaarden worden voldaan.

  Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan eerst contact op met het kabinet van de burgemeester, Alide Meinema, te bereiken onder tel. 0546 - 580 871. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

  Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

  Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

  Twee gelegenheden

  Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse "lintjesregen", de (laatste werk-)dag voor Koningsdag. Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor Koningsdag dient vóór 1 juni in het voorafgaande jaar bij de burgemeester te worden ingediend.
  • Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet tenminste zes maanden van tevoren worden ingediend.

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  Afspraak maken

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan één van de loketten in het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

  Mondkapje

  Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Draag dan een mondkapje!

 • Meer weten?

  Informatie op internet

  Vragen? 

  • Met vragen kunt u terecht bij het kabinet van de burgemeester (tel. 0546 580 880). Vraagt u naar Alide Meinema.