Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen;
  • verplaatsen in en om uw woning;
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
  • normaal gebruikmaken van uw woning;
  • andere mensen ontmoeten.
 • Wat moet ik doen?

  • Ga naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
  • U doet een aanvraag voor individuele hulp.

  U kunt voor uw melding het 'Meldingsformulier zorgloket' invullen en opsturen. U kunt zich ook melden zonder dit formulier.

  Meldingsformulier zorgloket

  Nadat u zich heeft gemeld bij het zorgloket zal met u (en uw eventuele contactpersoon) bij u thuis of op het gemeentehuis een gesprek worden gehouden over uw zorgvragen.

  Van het gesprek maken wij een gespreksverslag/maatschappelijk ondersteuningsplan. Hierin worden de te bereiken resultaten beschreven, de oplossingsmogelijkheden en de afspraken die met u zijn gemaakt op welke wijze de problemen worden opgelost. Wat zijn de eigen mogelijkheden om iets te regelen en wat zou de gemeente aanvullend nog moeten doen in de vorm van het toekennen van een (individuele) maatwerkvoorziening?

 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

  Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

  • hulp in het huishouden
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
  • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
  • begeleiding
  • opvang
  • beschermd wonen

  De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

  De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

 • Wat kost het?

  Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage. Per 2020 is de eigen bijdrage Wmo gewijzigd: deze bedraagt maximaal € 19,00 per maand. De eigen bijdrage Wmo wordt berekend en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor informatie over de eigen bijdrage Wmo verwijzen wij u naar de website van Het CAK: www.hetcak.nl

 • Hoe lang duurt het?

  Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

  Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Overige info

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

  Cliëntondersteuning in de gemeente Wierden

  Heeft u of uw naaste een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking? Een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme? Ontvangt u zorg als gevolg van ouderdom of vanuit de geestelijke gezondheidszorg?

  U kunt bij MEE terecht met al uw vragen, voor alle leeftijden. Bijvoorbeeld over opvoeding & ontwikkeling, samenleven & wonen, leren & werken of regelgeving & geldzaken. U kunt ook bij MEE terecht voor:

  • Een onafhankelijke persoon die u bijstaat of met u meegaat, bijvoorbeeld bij een keukentafelgesprek met de gemeente, bij een onderzoek of bij een aanvraag of bezwaar voor een voorziening of zorg (cliëntondersteuner).
  • Een cursus of gespreksgroep.
  • Ondersteuning bij een indicatie voor langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld voor onafhankelijke informatie en advies over een passende zorgaanbieder, uw zorgplan of bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder.

  Heb ik een indicatie nodig?

  Om gebruik te maken van de cliëntondersteuning van MEE heeft u geen indicatie nodig. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Het is gratis. Voor iedereen.

  Waar kan ik terecht?

  U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE IJsseloevers via T 088 - 633 0 633 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur) of E info@meeijsseloevers.nl of I http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/organisaties/gemeenten/wierden

 • Documenten

 • Afspraak maken / coronamaatregelen

  In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Dat betekent onder andere dat wij u waar mogelijk telefonisch of digitaal helpen. Als dat niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan het gemeentehuis. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Contact Zorgloket

  Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het Zorgloket.

 • Meer weten?

  Huishoudelijke ondersteuning

  Voor de levering van huishoudelijke ondersteuning als zorg in natura heeft de gemeente Wierden met de volgende thuiszorgorganisaties contracten afgesloten (ingaande 1 januari 2018):

  aanbieders per 2018

  website

  e-mail

  telefoon

  • Alfa en Zorg

  www.alfazorg.nl

  info@alfazorg.nl

  0294-482664

  • Aster Zorg

  www.asterzorg.nl

  info@asterzorg.nl

  053-2032145

  • Beter Thuis Wonen Thuiszorg

  www.beter-thuis-wonen.nl

  info@beter-thuis-wonen.nl

  0528-341162

  • Bions BV

  www.bions.nl

  info@bions.nl

  085-8500163

  • BTK Zorg

  www.btkzorg.nl

  info@btkzorg.nl

  088-2383737

  • Carinova

  www.carinova.nl

  info@carinova.nl

  0900-8662

  • De nieuwe zorg thuis

  https://dnzt.nl/

  info@dnzt.nl

  085 0239043

  • Deva Zorg en Welzijn

  www.devazorg.nl

  info@devazorg.nl

  0546-454 645

  • Stichting het Thuisgevoel

  www.Stichting-hetthuisgevoel.nl 

  info@stichting-hetthuisgevoel.nl

  0546–760460

  • Thuisgenoten

  www.thuisgenoten.nl

  info@thuisgenoten.nl

  0546-576755

  • Tzorg

  www.tzorg.nl

  informatie@tzorg.nl

  055-5995977

  • Zorg en Plezier

  www.zorgenplezier.nl

  info@zorgenplezier.nl

  0546-786148

  • ZorgAccent

  www.zorgaccent.nl

  info@zorgaccent.nl

  0900-0678

  • Zorggroep Manna

  www.zorggroep-manna.nl

  info@zorggroep-manna.nl

  053–3030600

  Hulpmiddelen

  Voor de levering van hulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen heeft de gemeente Wierden een contract afgesloten met Medipoint (voorheen Harting-Bank), Oude Boekeloseweg 29, 7553 DS Hengelo. Gebruikers kunnen voor service en reparatie bellen met 088-1248125 of e-mailen naar wmo.twente@harting-bank.nl.

  Trapliften

  Voor de levering van trafpliften heeft de gemeente Wierden een contract afgesloten met Handicare Stairlift BV  (telefoon 072-5768888; website: www.handicare.com; e-mail: stairlifts@handicare.com).

  Van deur-tot-deur vervoer (Regiotaxi)

  Voor het van-deur-tot-deur vervoer (Regiotaxi) heeft de gemeente Wierden een contract afgesloten met Taxi Witteveen (telefoon 0514-561233, website www.taxiwitteveen.nl; e-mail: twente@witteveen.nl), Nieuwburen 42-45, 85 EG Lemmer.

  Het vervoer wordt in opdracht van Taxi Witteveen feitelijk uitgevoerd door Taxi Baan Rijssen BV (telefoon 0548-536000; www.taxibaan.nl; e-mail info@taxibaan.nl) Butaanstraat 24, 7463 PG Rijssen.

  Om gebruik te kunnen maken van de Regiotaxi heeft u een Regiotaxipas nodig. Deze wordt op aanvraag verstrekt door de gemeente Wierden.

  Regiopashouders kunnen ritten reserveren via Regiotaxi Twente (telefoon 0900-1814, website www.regiotaxitwente.nl).

  Vervoer (OMD) dagbesteding en jeugdhulp

  Voor het Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD) vervoer van en naar dagbesteding- en jeugdhulplocaties heeft de gemeente Wierden een contract afgesloten met Taxi Witteveen (telefoon 0514-561233, website www.taxiwitteveen.nl; e-mail: twente@witteveen.nl), Nieuwburen 42-45, 85 EG Lemmer.

  Het vervoer wordt in opdracht van Taxi Witteveen feitelijk uitgevoerd door Taxi Baan Rijssen BV (telefoon 0548-536000; www.taxibaan.nl; e-mail info@taxibaan.nl) Butaanstraat 24, 7463 PG Rijssen.

  Om gebruik te kunnen maken van het OMD-vervoer heeft u een schriftelijke toekenning van de gemeente Wierden nodig.

  Leerlingenvervoer (aangepast)

  Op grond van de Regeling leerlingenvervoer is leerlingenvervoer mogelijk om voor leerlingen met beperkingen. Klik hier voor meer informatie.