Vergunningen

Link naar 'vergunningen'Vergunningen en meldingen voor evenementen, activiteiten, winkels en horeca, bouwen en verkeer enz.

Corona

Nieuws en informatie over het coronavirus.

Link naar www.wierden.nl/corona

Geboorte, huwelijk en overlijden

partnerschap, echtscheiding, erkenning, overlijdensaangifte

link naar geboorte, huwelijk en overlijden

Bouwen en wonen

vergunningen, verhuizen, woz-waarde, bestemmingsplannen, duurzaamheid

link naar bouwen en wonen

Buitengebied

subsidies, projecten, (ver)bouwmogelijkheden

Link naar buitengebied

Zorg, jeugd en onderwijs

WMO, dagopvang, mantelzorg, leerlingenvervoer

link naar zorg, jeugd en onderwijs

Uitkering en financiële ondersteuning

bijstand, hulp bij schulden, werk

link naar uitkering en financiële ondersteuning

Duurzaamheid

Link naar duurzaamheidEnergiebesparing, duurzame warmte, duurzaam opwekken

Belastingen

ozb, woz, afvalstoffenheffing, kwijtschelding

Link naar belastingen

Ondernemers

nieuws, bedrijventerreinen, vergunningen, uitkeringen

link naar ' ondernemers'

Verkeer en veiligheid

buurt WhatsApp, verkeersspreekuur, veiligheidskaart

Link naar Verkeer en veiligheid

Subsidies

(sport)verenigingen, energiebesparing, asbest

link naar subsidies